Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpileping

Õppeaine Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe Tallinna Ülikoolis.

  • Minu sooviks on saada teadmisi võrgustatud õppest.
  • Õppida kasutama erinevaid digikeskkondi ning jagada ja kuulata kogemusi.
  • Teha paremini vahet, mis on õpikeskkond ja mis õpihaldussüsteem.
  • Soovin saada infot, kuidas on õpikeskkondade areng läbi aastate arenenud ja kuhu areneb edasi.

Mul on isiklik eesmärk ja see on teha oma erialast tööd paremini ja teadlikumalt. Olles aasta aega töötanud haridustehnoloogina, mõistsin, et töökohal ja sutsakate koolitustega ma tervikpilti ei saa.

  • Osalen kõigis loengutes ja neis, milles osaleda ei saa, annan õppejõule varakult teada, siis saan loengus räägitud info salvestusena vaadata.
  • Pean kinni tähtaegadest, see aitab mul sammu pidada teiste kursusekaaslastega ning läbida teemad õppejõu poolt antud plaanis.
  • Loen erialast kirjandust ja teiste blogipostitusi, et laiendada oma erialaseid teadmisi ning koguda infot lõputöö jaoks.
  • Olen loengus teema juures, ei tegele tööasjadega.

Kannan loengutes kaasas arvutit.
Pean kalendrit, kus kirjas, millal tähtajad ja millal loen erialast kirjandust.
Olen loonud õppetööks vajalikud kontod WordPress, EduFeedr, Moodle, Drive ja jälgin õppejõu poolt loodud aine kodulehekülge opikeskkonnad.ee
Hoian kursusekaaslastega ühendust Facebooki grupis.

Foto: Andrew Neel pildipangast Unsplash

Kursuse lõpus loen oma õpilepingut ning reflekteerin, kuidas mul on läbi kursuse läinud. EduFeedr saan jälgida, kas olen oma tööd õigeaegselt esitanud ning õpimärgid annavad tagasiside, kui hästi olen teemat uurinud, teemast aru saanud.

Foto: Andrew Neel fotopangast Unsplash

%d bloggers like this: